Akkoord rechter aanzegging bij indiensttreding

15-6-2015 In een contract voor bepaalde tijd kan een onderneming bij het aangaan van dit tijdelijke contact al vastleggen dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zal gaan worden. De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs bepaald dat de onderneming hiermee aan de aanzegverplichting heeft voldaan. Hiermee is de eerste uitspraak over de aanzegtermijn uit de Wet werk en zekerheid een feit. Het staat de onderneming wel vrij om op deze bepaling in het arbeidscontract terug te komen en de arbeidsovereenkomst toch te verlengen.