Afspraken over gebruikelijk loon worden ingetrokken door de Belastingdienst

23 september 2014 – In het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon minimaal te stellen op het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het hoogste loon van de overige werknemers of € 44.000. Nu is het gebruikelijk loon 70% van het loon van een soortgelijke dienstbetrekking. Een soortgelijke dienstbetrekking is er vaak niet, maar een meest vergelijkbare dienstbetrekking is er altijd. De marge wordt ook verlaagd naar 25%. Vanwege de nieuwe regeling trekt de Belastingdienst de afspraken over het gebruikelijk loon in.