Afspraak met de belastingdienst over inboeken BTW en de WKR

17 juli 2014 – De werkkostenregeling (WKR) moet flink vereenvoudigen. Er zijn een pakket maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd, waarbij echter geen rekening is gehouden met de BTW-problematiek bij het inboeken van kosten.
Voor de werkkostenregeling moeten de vergoedingen en verstrekkingen inclusief BTW als uitgangspunt worden genomen, terwijl de financiële administratie de kosten altijd vastlegd exclusief BTW. Het voorstel om de doorboeking naar de vrije ruimte ook exclusief BTW te laten plaatsvinden, is volgens de staatssecretaris Wiebes niet mogelijk. Enkel ondernemingen met een winstoogmerk kunnen namelijk BTW in aftrek brengen. Voor veel non-profitorganisaties is dit dus niet aan de orde en zou het doorboeken exclusief BTWdan ook onredelijk zijn tegenover stichtingen en verenigingen. Bovendien zijn vergoedingen aan werknemers altijd inclusief BTW, aangezien aftrek voor hen geen rol speelt.
Als alternatief stelt de staatssecretaris voor om deze administratieve kwestie niet via een wetswijziging op te lossen, maar in overleg tussen de Belastingdienst en de werkgever. Werkgevers kunnen straks met de inspecteur afspreken dat bij het berekenen van het bedrag dat tot de vrije ruimte moet worden gerekend, uitgegaan mag worden van de gemiddelde BTW-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte.