Afschaffing stamrechtvrijstelling op 1 januari 2014

Afschaffing stamrechtvrijstelling op 1 januari 2014

1 oktober 2013 – Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Een na 1 januari 2014 ontvangen ontslagvergoeding wordt bij uitkering belast. De omkeerregel vervalt, waardoor uitstel van belastingheffing niet meer mogelijk is. Daarnaast hoeven bestaande stamrechten vanaf 1 januari 2014 niet meer in termijnen te worden uitbetaald. Uitkering ineens is mogelijk, zonder heffing van revisierente. Vindt de uitkering ineens in 2014 plaats, dan wordt bovendien slechts 80% belast. Het maakt daarbij niet uit waar het stamrecht is ondergebracht. Dat kan bij de ex-werkgever in eigen beheer, bij een verzekeraar, een bank- of beleggingsinstelling of bij een eigen BV van de ex-werknemer.