Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de wijzigingen van het minimumloon per 1 juli 2014 bekend gemaakt. De stijging bedraagt 0,65% ten opzichte van de minimumlonen per 1 januari 2014:

15

30%

€   448,56

16

34,50%

€   515,84

17

39,50%

€   590,60

18

45,50%

€   680,32

19

52,50%

€   784,98

20

61,50%

€   919,55

21

72,50%

€   1.084,02

22

85%

€   1.270,92

23   >

100%

€   1.495,20