Aanbieden nettolijfrente per 2015 verplicht

2 juli 2014 – Werkgever zijn per 2015 verplicht om de nettolijfrente aan te bieden aan werknemers met een pensioengrondslag boven de € 100.000. Werknemers kunnen dan voor het deel van hun inkomen boven de € 100.000,- vrijwillig bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven. De regels voor communicatie over de vrijwillige nettolijfrente zijn hetzelfde als bij basispensioenregelingen.

Informatie over nettolijfrente in startbrief bij indiensttreding

De nettolijfrente is een vrijwillige pensioenregeling. Werknemers kunnen dus niet gedwongen worden om deel te nemen. Alle pensioenuitvoerders kunnen de regeling bovendien uitvoeren. Zij moeten de regeling vermelden in de startbrief die ze verstrekken bij indiensttreding van de werknemer. De ondernemingen hebben geen bijzondere informatieverplichting. Het ligt volgens de staatssecretaris wel voor de hand dat werkgevers  bij het arbeidsvoorwaardengesprek ingaan op het onderdeel pensioen en een eventuele vrijwillige regeling.

Bedrijfstakpensioenfonds moet nettolijfrente aanbieden

Als er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, moeten aangesloten werkgevers de mogelijkheid van een nettolijfrente aanbieden. De werknemer in kwestie mag dan zelf kiezen of hij deze laat lopen via de werkgever. In dat geval is de werknemer wel gebonden aan de nettolijfrente die het verplichte bedrijfstakpensioenfonds aanbiedt. Hij mag er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een nettolijfrente af te sluiten bij een andere aanbieder.